Cele festiwalu 

 

Integracja lokalnej społeczności Flekkefjord.

 

Stworzenie międzynarodowych relacji między muzykami.

 

Aktywizacja uczniów szkół średnich, gimnazjów i liceów w ramach wspólnych działań organizacyjnych dla miasta Flekkefjord

 

Promocja miasta i gminy Flekkefjord w Norwegii

 

Promowanie miasta Flekkefjord w Europie i na świecie.

 

Aktywacja turystyki krajowej i międzynarodowej we Flekkefjord.

 

Promowanie żeglarstwa w mieście – jako działalność sportowa i rekreacyjna – promocja zdrowego stylu życia.

 

Promowanie kultury Morza różnych regionów świata.

 

Promowanie idei integracji Norwegii z narodami Europy i świata.

 

Edukacja lokalnej ludności w historii Norwegii jako kraju o bogatych tradycjach morskich.

 

Aktywizacja i inspiracja lokalnych artystów: muzyków, malarzy, rzeźbiarzy, poetów, pisarzy do tworzenia sztuki marynistycznej.

 

Organizacja cyklicznego wydarzenia, które przez lata będzie „wizytówką” Flekkefjord dla podróżników z całego świata.

 

Uczynienie Flekkefjord „żeglarskim Preikestolen” – dla żeglarzy z całego świata. HASŁA:”FLEKKEFJORD – MIASTO ŻEGLARZY”, „FLEKKEFJORD PRZYJAZNE ŻEGLARZOM”.

 

Aktywizacja środowisk biznesowych do inwestowania w rozwój miasta Flekkefjord poprzez rozwój infrastruktury turystycznej (wypożyczalnie łodzi, przystanie jachtowe, szkoły żeglarskie, tawerny żeglarskie).

 

Zapewnienie rozrywki pacjentom szpitala oraz Domu Seniora TJØRSVÅGHEIMEN we Flekkefjord.

 

Zapewnienie mieszkańcom Flekkefjord dobrej zabawy z ambitną, ciekawą, historyczną i nowoczesną muzyką – w 100% na żywo.