IMFFF 2019       MÅL

—Skape økt positiv aktivitet og samhold i Flekkefjord

—Møteplass for musikere internasjonalt

—Gi ungdom mulighet for å delta og knytte kontakter  på vers av landegrenser

—Bidra til å bygge opp om Flekkefjords renome nasjonalt og internasjonalt

—Bidra til øke forståelsen for Flekkefjords lange tradisjoner som sjøfartsby

—Øke forståelsen for den rike kulturarven som shantymusikken representerer

Aktivisere og inspirere lokale og utenbys kunstnere som er opptatt av kunst knytta til sjølivet

 

PROGRAMME