Årsmøte 2019

with Ingen kommentarer

FLEKKEFORD SHANTYFESTIVAL:

INNKALLING TIL ÅRSMØTE.

Sjøbodene 14. mars 2019.

Styret i Flekkefjord internasjonale Shantyfestival har gleden til å invitere til årsmøte for 2019 som avholdes i Sjøbuenev/ Flekkefjord Museum, torsdag 14.mars kl. 19.30. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må sendes styret senest 7.mars. Sendes elektronisk til Pawel Kalicinski på pacokrak@gmail.com .

Nye medlemmer ønskes velkommen. For mer info, gå inn på http://www.flekkefjordshanties.org/

SAKSLISTE ÅRSMØTE 14. mars 2019

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Presentasjon av Flekkefjord Shantyfestival for nye medlemmer.
 3. Valg av dirigent og referent.
 4. Valg av to personer til å undertegne årsmøteprotokoll.
 5. Budsjett 2019.
 6. Saker fra styret:
 7. a) Fresentasjon av status for årets festival lørdag 15. juni.
 8. b) Veien videre.
 9. Kontingent.
 10. Innkomne saker.
 11. Valg av styremedlemmer, varamenn, valgkomite og revisorer.
 12. Eventuelt.

Stemmerett har medlemmer med betalt kontingent for 2019, Kr. 200,- til kto. 30303689369 innen årsmøtedato.

Velkommen!