Årsmøte 2018

with Ingen kommentarer

Styret i Flekkefjord internasjonale Shantyfestival har gleden til å invitere til årsmøte for 2018 som avholdes i Sjøbuene v/ Flekkefjord Museum, onsdag 21.mars kl 19:00

Saker som ønskes behandlet av årsmøte, må sendes styret senest 14.mars. Sendes elektronisk til Bjørn Petter Bjelland på shantyfestival@vabb.no

Flekkefjord internasjonale Shantyfestival har som formål å arrangere en internasjonal shantyfestival i Flekkefjord hvert annet år. Flekkefjord internasjonale shantyfestival ønsker å ta vare på og videreutvikle våre rike maritime tradisjoner i seilskutetida og gjennom festivalen skape en internasjonal møteplass mellom utøvere og publikum i alle aldre.
For mer info, gå inn på http://www.flekkefjordshanties.org/

Alle med interesse og nysgjerrighet for shanty, maritim musikk og kultur er hjertelig velkomne.

For stemmerett kreves medlemskap. Medlemskap kan tegnes på stedet.

 

Agenda:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Presentasjon av Flekkefjord Shantyfestival til nye medlemmer.
  3. Valg av dirigent og referent
  4. Valg av to personer til å undertegne årsmøteprotokoll
  5. Budsjett 2018
  6. Saker fra styret
  7. Innkomne saker
  8. Valg av styremedlemmer, valgkomité og revisorer

Velkommen!

Alle med interesse og nysgjerrighet for shanty, maritim musikk og kultur er hjertelig velkomne.